Ga naar de inhoud

Hoe zit het met privacy?

De ondersteuning van het OTB wordt uitgevoerd door RadarGroep, in opdracht van de ministerie van Financiën.

Omdat wij de opdracht doen voor het ministerie van Financiën, worden uw persoonsgegevens verwerkt volgens het privacy statement van het ministerie van Financiën. Dit betekent echter niet dat het ministerie toegang heeft of zo maar kan krijgen tot de persoonsgegevens die u deelt met het OTB.

Het OTB zal alleen uw persoonsgegevens delen met de overheid of derden:

  • met uw toestemming, voor het aanvragen van een voorziening of hulp;
  • voor het rapporteren aan het ministerie, dit is alleen BSN en start- / einddatum, trajectstatus en geen inhoudelijke informatie;
  • als wij dat vanuit de wet verplicht zijn;
  • in crisissituaties, wanneer het onmiddellijk helpen belangrijker is dan uw privacy rechten.

In gesprek met u ontvangt en registreert de casemanager van het OTB persoonsgegevens van u die nodig zijn om u te ondersteunen. Met de registratie kunnen we o.a. geautomatiseerd aanvragen maken, zodat u dat niet zelf hoeft uit te typen, bijhouden wat er tot nu toe is bereikt of zorgen dat als uw casemanager ziek is, de vervanger niet opnieuw dezelfde vragen hoeft te stellen.

U krijgt zelf toegang tot een portal waarin u kunt zien wat wij registreren van u. U kunt uw casemanager altijd verzoeken om gegevens te verwijderen, te blokkeren of om te wijzigen. Hou er wel rekening mee dat wij in uitzonderlijke gevallen u niet meer kunnen helpen als u de gegevens laat verwijderen (denk aan het telefoonnummer). Ook kan het zijn dat wij bepaalde gegevens niet mogen verwijderen, blokkeren of wijzigen omdat wij bijvoorbeeld nog uw ondersteuning moeten afsluiten. Wanneer u uw wettelijke privacy rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat doen via het reactie- formulier op de pagina van het ministerie.