Ga naar de inhoud

Waar kunnen we jou mee helpen?

Ben je gedupeerd en in de problemen geraakt door de kinderopvangtoeslag? Dan heb je naast financiële compensatie van UHT recht op brede ondersteuning bij jouw herstel. In Nederland kan jouw gemeente je hierin ondersteunen. Als je niet in Nederland woont, gaat dit anders. Jij en jouw gezin kunnen hulp krijgen van het Ondersteuningsteam voor ouders in het Buitenland (OTB). Deze hulp wordt geregeld door de Nederlandse overheid. Je hoeft er niet voor te betalen. Ook is de hulp vanuit het OTB niet afhankelijk van jouw inkomen of eerder ontvangen financiële compensatie.

Als gedupeerde in het buitenland kan je bij het OTB bij veel zaken om ondersteuning vragen. Bijvoorbeeld bij vragen over jouw gezin, gezondheid, financiën, werk & inkomen of wonen. Ook jouw gezinsleden kunnen op deze leefgebieden ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning is vergelijkbaar met de brede ondersteuning die gemeenten bieden aan gedupeerde ouders in Nederland.  

Voorbeelden van ondersteuning door het OTB
 • Het opstellen van een plan van aanpak met daarin uitgewerkt wat je nodig hebt voor blijvend herstel. Dit plan van aanpak is de basis voor de ondersteuning die je ontvangt.  
 • Het vinden van de juiste lokale of digitale ondersteuning die past bij jouw vraag.  
 • Voorbereiding van een eventuele verhuizing naar Nederland* Zoals hulp bij:
  • het bespreken van alle stappen die nodig zijn 
  • het aanvragen van een DigID 
  • het aanvragen van een uitkering 
  • de samenwerking met de ontvangende gemeente voor verdere ondersteuning na aankomst in Nederland
 • Ondersteuning bij het opstellen en indienen van een schuldenlijst voor het loket private schulden bij de Sociale Banken Nederland. 

* Let op: Er is momenteel woningnood in Nederland, veel mensen zoeken een huis, de wachttijden zijn lang en het aanbod is klein. Het kan daarom lastig zijn om een woning te vinden. Het OTB kan geen woning garanderen en zonder zicht op huisvesting zal het OTB afraden om naar Nederland terug te keren. We kijken samen naar de mogelijkheden en leggen contacten met gemeenten.


HOE helpen WE je?

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) stelt vast of het OTB ondersteuning kan bieden aan jou en jouw gezin. Denk je gedupeerd te zijn door de kinderopvangtoeslag maar heb je je nog niet gemeld bij UHT? Dan kan dat tot uiterlijk 31 december 2023. UHT kijkt naar wat er fout is gegaan en of je als gedupeerde aangemerkt kan worden. Ben je erkend als gedupeerde? En woonde je voor 7 juli 2020 buiten Nederland?* Dan kan UHT je aanmelden voor brede ondersteuning vanuit het OTB.   

Je kan je niet zelf rechtstreeks melden bij het OTB voor ondersteuning. Alleen wanneer vaststaat dat je gedupeerd bent kan je ondersteuning krijgen van het OTB. UHT stelt vast of je gedupeerd bent en vraagt vervolgens of ze jouw contactgegevens mag delen met het OTB. Vanaf juni 2022 is UHT begonnen met het opnemen van contact met ouders in het buitenland. Heeft UHT contact met je opgenomen en vind je het goed dat jouw gegevens worden gedeeld met het OTB? Dan neemt het OTB contact met je op.  

In het eerste contact zal het OTB vragen naar jouw situatie en heb je de mogelijkheid om eventuele vragen over het OTB te stellen.  

Vervolgens krijg je een casemanager toegewezen die jouw vaste contactpersoon is. Samen met het OTB maak je een afspraak om beter te kijken wat voor behoefte je hebt aan ondersteuning. Daarna bespreekt de casemanager met jou welke hulp past bij wat je precies nodig hebt op het gebied van jouw gezin, gezondheid, financiën, werk & inkomen en wonen. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak.  

Met je casemanager spreek je af hoe vaak je contact met elkaar hebt. Je ontvangt het telefoonnummer en emailadres van jouw casemanager. Zo kan je altijd zelf contact opnemen met het OTB. 

Aanpak van het OTB

Jouw leven staat centraal: wat heb je nodig voor jouw herstel?

 • Vanuit vertrouwen werken wij met je samen
  Jouw verhaal en behoeften zijn de leidraad. Wij luisteren naar jou en jouw gezin. Alle informatie is bij ons in goede handen. Wij delen enkel met jouw toestemming.
 • Openheid en transparantie vinden wij essentieel
  Omdat we op afstand werken, hebben we contact via de telefoon of via videobellen. Jouw plan van aanpak is ook digitaal beschikbaar voor jou en jouw casemanager. Je hebt altijd toegang tot jouw dossier. Je bepaalt ook zelf wie hier toegang tot heeft.   
 • Het OTB gaat samen met jou uit van mogelijkheden en leert continu
  Het OTB krijgt input van diverse ouderinitiatieven en werkt samen met partnerorganisaties. Door deze perspectieven mee te nemen speelt het OTB zo goed mogelijk in op de behoefte van jou als gedupeerde ouder en jouw gezin.